Elever laver middag

Den første uge med KUUeleverne fik de til opgave at arrangere en middag for lærerne og et af de andre skolehold.

KUUholdet blev delt op i 3 hold. Et hold der stod for maden, et hold der stod for pynt og stemning og et sidste hold, der stod for underholdning.

Middagen var en succes